BACHOVY ESENCE 

MEDrezona

Bachovy esence

 
Možnosti využití

 

  • Psychické - jakýkoliv strach, nejistota, beznaděj, pocit osamělosti, panika, plachost, úzkost, nedostatek sebedůvěry, nerozhodnost, pesimismus, nedostatek samostatnosti, nepozornost, stesky, apatie, smutek, zoufalství, panovačnost, nesnášenlivost, vyčerpání, opakování stejných chyb, pýcha, netrpělivost, žárlivost, podezřívání, deprese, nespavost, návaly žárlivosti, hněvu a zlosti, mentální únava, méněcennost, tréma ze zkoušek, neplodnost, syndrom vyhoření atd.

 

  • Fyzické - hyperaktivita dětí, alergie, hyperfunkce orgánů, zrak, migrény, zažívání, kožní problémy, imunita, závislosti (na lidech, kouření, drogách, jídle), noční pomočování, střevní problémy, bolesti, atd.

 

 

Jak funguji?

 

Kombinací biorezonanční metody BICOM a Bachovo květových esencí  můžeme skvěle harmonizovat naše emoce. Bachovy květové esence nám pomáhají lépe se srovnat s negativními pocity, cítit se vyrovnaně, vnímat a prožívat situace přiměřeným způsobem a tím eliminovat negativní psychické stavy (např. strach, vyčerpanost, nízké sebevědomí, pýcha, agresivita, podřízenost, nejistota aj.). Představují bezpečnou a přirozenou metodu, která jemně napravuje ztracenou rovnováhu mezi myslí a tělem. Zároveň odstraňují negativní emoce a navozují pocit klidu a štěstí, a tak má tělo nemocného člověka příležitost začít se léčit samo. Bachovy květové esence jsou výsledkem celoživotní cesty anglického lékaře, bakteriologa MUDr. Edwarda Bacha (1886 - 1936). Ten věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy, fyzickou manifestací nedostatku štěstí, spokojenosti a odrazem našich strachů, obav a nejistoty. Pozorováním lidí dospěl k názoru, že lidé se dají rozdělit do několika skupin podle toho, jakým způsobem prožívají a reagují na své nemoci. Typologie sedmi skupin byla počátkem jeho dlouhé cesty k objevení 38. květových esencí, připravovaných z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. 39. květová esence Rescue Remedy (Five Flowers Remedy) - tzv. krizová – je směsí pěti Bachových květových esencí: Netýkavka žláznatá (Impatiens), Bílá lesní réva (Clematis), Devaterník penízkový (Rock Rose), Slíva třešňová (Cherry plum), Snědek okoličnatý (Star of Betlehem). Bachovy esence mohou používat osoby různého věku a zdravotního stavu (vč. těhotných žen a dětí), ale i zvířat. Jejich účinek je jemný a výrazný zároveň, a to především v kombinacích mixovaných na míru.

Negativní emocionální stavy představují podle tvůrce tohoto postupu, základní příčinu jakékoli fyzické poruchy. Neharmonický stav mysli jednak brání zotavení a prodlužuje rekonvalescenci, ale je podle Dr. Bacha také příčinou onemocněni. Bachova terapie se tedy nezaměřuje přímo na fyzické potíže, ale na odstranění negativních stavů lidské duše, například malomyslnost, nejistotu, netrpělivost, žárlivost, jejichž prapříčinou není nemoc, nýbrž charakterová slabost.

Naše emocionální problémy mohou proto sloužit jako signály, že v našem těle vzniká nějaká porucha. Např. neustálé pocity úzkosti a strachu mohou vést k vnitřnímu napětí a stresům, které narušují normální fungování našich orgánů. Po čase může taková porucha vést třeba k problémům v trávicím systému. Dlouhodobým cílem této terapie je vytvořit duševní harmonii, a tím v co největší míře nastolit stabilitu osobnosti. Potom následuje nepřímé zvýšení odolnosti vůči duševním poruchám a proti duševním počátkům tělesných poruch. Bachovy květy, mohou při správné volbě ovlivnit povahové sklony člověka. Blahodárně působí jejich jemná esenciální energie, nejde tedy o chemické ovlivňování organismu. Dr. Bach zjistil, že tyto esence - díky své specifické vibraci - dokáží vrátit mysl znovu do rovnováhy a harmonie, a tím odstranit příčinu onemocnění.

 

 

 

 

 

 

 

„Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava, nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody, a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít.“
 
Edward Bach

 

 

biorezonanční a detoxikační centrum