top of page

 GEOPATIE/ ELEKTROSMOG 

MEDrezona

Jejich vliv na lidské tělo

 

 

ELEKTROSMOG

 

Elektrosmog je často diskutované téma a jeho vliv na lidské tělo je často zpochybňován. Díky terapeutické praxi s Bicomem, který umí zátěž nejen změřit, ale i zrušit mohu s klidným svědomím prohlásit, že Elektrosmog lidské tělo ovlivňuje a to opravdu hodně.

 

Dnešní mnohostranné využití moderní techniky není možné bez elektrického proudu. K výrobě a rozvodu elektrické energie byla vyvinuta celá řada zařízení: od elektráren, transformátorových stanic, vedení vysokého a středně vysokého napětí, napájecích kabelů až po elektroinstalaci a elektrospotřebiče v našich domech. Tato nízkofrekvenční síť vytváří elektrická a magnetická pole, a tím také podstatnou část elektromagnetické zátěže životního prostředí, tzv. nízkofrekvenční elektrosmog.

 

Výkonné vysílače mobilního a televizního signálu, radarů, vojenského sledování, přenosu dat, směrového přenosu atd. vysílají elektromagnetické vlny, tzv. vysokofrekvenční elektrosmog. Tomu se lze v dnešní době stěží vyhnout, vždyť bezdrátové sítě (mobilní telefony, dálková ovládání) se staly běžnou součástí našeho života. Vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření vyvolává mj. nedostatečnou kvalitu spánku, ztrátu vitality, bolesti hlavy, poruchy soustředění, šelest v uších, snížení psychické a fyzické odolnosti a vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu. Světová zdravotnická WHO klasifikovala v roce 2011 vysokofrekvenční záření jako "potencionálně rakovinotvorné".

 

Na mezinárodním kongresu v Německu by se dalo slovo Elektrosmog hodnotit za nejčastěji používané slovo. Bylo zmiňováno v různých souvislostech a ne nadarmo se doporučuje tuto zátěž testovat a hlavně řešit již při prvních sezeních. Vzhledem k tomu, že v současné době má Elektrosmog čím dál tím větší vliv i na mozek, byly představeny nové programy, které mohou elektrosmog v mozku rušit.

 

Dále pak je dobré vědět, že existují i přístroje, které mohou Elektrosmog rušit průběžně... Jedním z nich je Regumed Protector, což je vlastně značková verze českého Somavedic Medic. Tento přístroj získal v loňském roce mezinárodní certifikát, osvědčující jeho účinnost na rušení Elektrosmogu.

 

 

GEOPATIE

 

Země, která je ve své podstatě živoucí organismus, není vždy a všude jen v souladu. Jako každý organismus, má i ona své oblasti "nemoci" a "zdraví". Těm disharmonickým oblastem říkáme geopatogenní zóny (GPZ). Jsou to místa/pásy (Hartmannovy a Curryho pásy, vodní žíly) se škodlivými účinky na zdraví.

 

V místech GPZ kolísá magnetické pole Země a její meridiány. Energie, která tudy proudí ze středu Země se projektuje do vzorců, které neumožňují živým organismům na povrchu země zdravé bytí.

 

Při krátkodobém pobytu v geopatogenní zóně můžeme zaznamenat nepříjemné pocity jako je např. bolest hlavy, bolest páteře, nervozita, únava apod. Při dlouhodobém pobytu v geopatogenní zóně se mohou v těle nastartovat různé nemoci od těch méně vážných až po ty nejzávažnější. Nejčastěji ovlivňují geopatogenní zóny negativně imunitní systém. Zdravotní potíže vznikají zdánlivě bezdůvodně, často si jejich příčiny nedokážeme vysvětlit.

 

GPZ nelze odstranit, je však možné je tzv. odrušit. Proudící energii, která má díky GPZ špatný vzorec a tedy neblahý vliv na živý organismus, je možné restrukturalizovat, takže organismus škodlivý vliv nepocítí.

 

Nepříznivé vlivy geopatogenních zón se můžou projevovat různě podle místa, intenzity a také citlivosti každého z nás. Mírnější škodlivé účinky geopatogenních zón (GPZ) se projevují jako nepohodlí na fyzické či psychické úrovni. Mezi ty fyzické projevy patří bolesti hlavy, bolesti zad, choroby páteře, trvalé revmatické potíže, ztuhlé svaly a celkové vnitřní napětí. Po psychické stránce to pak bývá často nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost, vyčerpání, či neschopnost vydržet u práce.

 

 

 

 

SOMAVEDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokáže spolehlivě eliminovat a následně úplně odstranit nežádoucí vlivy geopatogenních, patogenních, psychosomatickách zón, včetně elektrosmogu a těžkých kovů. Přístroj Somavedic byl sestrojen po několika letech výzkumu a zkoušek. Testován a ověřen byl nejenom odborníky z oboru přírodních vět, ale i provozovateli diagnosticko-terapeutických center, pracující např. s přístroji Bicom.

 

Přístroj Somavedic odstraňuje i další negativní vlivy, které mají vliv na fyzické i duchovní zdraví. Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšuje metabolizmus a spánek. Je důležitý pro očistu domácího i firemního prostředí. Dosah přístroje Somavedic je až 30m v poloměru a tvoří kouli okolo přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, tak jako negativní vliv geopatogenních zón.

 

Přístroj Somavedic je u nás k zakoupení.

 

 

 

biorezonanční a detoxikační centrum

bottom of page