PROGRAMY 

MEDrezona
Nejčastěji aplikované programy
 
Detoxikace
 
 

Cílem detoxikace je zbavení našeho těla všech biologických a chemických zátěží a to včetně případných parazitárních infekcí a nastavit v těle acidobazickou rovnováhu, což je pH krve a většiny tělních tekutin na hodnotu pH 7,35-7,4. Zdravé tělo znamená detoxikované, čisté tělo.
Nezbytnou součástí biorezonanční detoxikační kůry je uvést ve správný chod imunitní systém, posílit detoxikační soustavu - lymfatický systém, játra, střeva, plíce a ledviny. Zbavit tělo všech toxinů a zvýšit tak odolnost organismu před onemocněním.

Pomocí biorezonance Vám pomůžeme zvýšit odolnost orgamismu i před chřipkovou infekcí.

Toxiny jsou vlivy narušující rovnováhu v našem organismu, a tím i jeho samočisticí a samoregulační procesy. 

 

 

 

Více >>

 
Antinikotinový program
 

Eliminace závislosti na kouření - úspěšnost z 90%!

 

V poslední době se přístroj BICOM stále více využívá jako podpůrná metoda při eliminaci závislosti na kouření v mnoha zemích.

Důležité základy následujícího myšlenkového modelu biorezonanční metody se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice.

Podle poznatků kvantové fyziky mají částice jak vlnový, tak i částicový charakter. To znamená, že každá substance – tak i každá buňka, každá část těla, ale také viry, bakterie, toxiny, nikotin, dehet atd. – mají elektromagnetické vyzařování. Každá substance má svou určitou typickou frekvenci, se zcela individuální charakteristikou.

 

 

 

 

Více >>

 
Redukce hmotnosti
 
 

Jednoduché ošetření přes tělové akupunkturní body.

 

Před několika lety vyvinula paní Brügemannová terapeutický koncept pro obézní pacienty. Pomocí biorezonanční terapie na ušních akupunkturních bodech. Tato terapie je hodnotnou podporu při opatřeních k redukci hmotnosti. 

 

Ucho je takzvaný mikrosystém, tzn. že všechny části těla jsou na něm zastoupeny v malém formátu jako na mapě. tyto reflexní zóny se dají diagnosticky a terapeuticky využít. V tělové akupunktuře se pracuje s meridiánovými systémy, které se vztahují jak k orgánům, tak i k vegetativním a hormonálním činnostem. Meridiány tělové akupunktury mají svoji analogii v různých ušních akupunkturních bodech (podle BAHR).

 

 

Více>>

 
Bachovy esence -eliminace negativních psychických stavů
 

Bachovy květové esence harmonizují naše emoce, pomáhají nám lépe se srovnat s negativními pocity, cítit se vyrovnaně, vnímat a prožívat situace přiměřeným způsobem a tím eliminovat negativní psychické stavy (např. strach, vyčerpanost, nízké sebevědomí, pýcha, agresivita, podřízenost, nejistota aj.). Představují bezpečnou a přirozenou metodu, která jemně napravuje ztracenou rovnováhu mezi myslí a tělem. Zároveň odstraňují negativní emoce a navozují pocit klidu a štěstí, a tak má tělo nemocného člověka příležitost začít se léčit samo. Bachovy květové esence jsou výsledkem celoživotní cesty anglického lékaře, bakteriologa MUDr. Edwarda Bacha (1886 - 1936). Ten věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy, fyzickou manifestací nedostatku štěstí, spokojenosti a odrazem našich strachů, obav a nejistoty. 

 

 

 

 

 

Více >>

 
Stomatologie
 
 
 

Biorezonanční metoda se používá ve stomatologii stále ve větším počtu!

 

Patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodního lékařství do oblasti empirického lékařství. Důležité základy biorezonanční metody jsou potvrzeny nejnovějšími poznatky z kvantové fyziky a biofyziky, avšak nejsou dosud akceptovány dosud panujícím většinovým míněním a školním lékařstvím. Všechny uvedené informace o účincích, vlastnostech a indikacích se opírají o poznatky a empirické hodnoty s biorezonanční metodou Bicom samotnou.

Díky biorezonanční metodě se např. zvyšuje akceptace narkotik, dochází ke snížení nežádoucích reakcí, spotřebovává se méně narkotik a méně často dochází k selhání anestézie.

 

 

 

Více >>

 
Alergie
 
 
 

Standardizovaný koncept ošetření podle Dr. Rummela.

Na základě výsledků terapií v ošetření alergických onemocnění pomocí biorezonance vyvinul Dr. Rummel - lékař, který dlouhá léta používá biorezonanci - metodu, kterou lze velmi jednoduše aplikovat a která umožňuje začít ošetření bez testování a bez karence.

Dr. Rummel standardizoval terapii alergií - i kvůli klinickému prokázání účinnosti biorezonanční metody.

Vede výzkumnou společnost. Do této výzkumné společnosti patří cca 60 terapeutů, kteří všichni pracují podle této metody a zdokumentovali výsledky. Zatím je k dispozici cca 20.000 lékařských zpráv.

Tato dokumentace dokazuje, že díky konceptu ošetření podle Dr. Rummela u alergických onemocnění jsou zaznamenány spolehlivé terapeutické úspěchy.

 

 

Více >>

 
Překyselení
 
 

Překyselení organismu je v současném světě jedním z nejnebezpečnějších degenerativních zdravotních problémů vůbec

Obzvláště proto, že mu doposud není věnována patřičná pozornost. Překyselení, jeho dopady a souvislosti, zdá se unikají jak oficiální nauce o zdraví, tak i nám samotným. Málokdo si doposud dokáže uvědomit přímý vztah mezi možným dlouhodobým nadbytkem kyselin v organismu a zdravím. Zdraví, neboli stav bez nemoci, je totiž bezprostředně závislé na rovnováze kyselých a zásaditých látek v těle. Stav nadbytku kyselin způsobuje či zhoršuje drtivou většinu nemocí. Dá se říci, že je to přímo zlatý klíček k našemu zdraví. Co to znamená. Podle významných světových autorů totiž téměř není možno onemocnět, dokážeme - li udržet správnou zásadito-kyselou rovnováhu v organismu. 

 

Více >>

 
Celulitida
 
 
 

Výborných výsledků dosahuje biorezonance i v boji proti celulitidě. Tento program zahrnuje harmonizaci Bachovými esencemi, harmonizaci základním energetickým programem, detoxikaci základních orgánů, nastartováním lymfy a látkové výměny, speciální program na celulitidu. Domů si odnesete biorezonanční olej, do kterého byly nahrány vaše vlastní frekvenční vzorky. Olejem si doma masírujete postižené partie. Masáž postižených partií je nutná!

Prokrvení pokožky se může zvýšit například i pravidelným peelingem, pokud chcete, aby pleť intenzivně přijímala aktivní látky, usnadněte jí to! Zbavte se staré, odumřelé vrchní vrstvy pokožky pomocí peelingu. Co také může pomoci v boji s celulitidou, je pravidelné sprchování problémových partií střídavě teplou a studenou vodou.

 

 

Více >>

 
Chřipka
 
 
 

Chřipka, angína a jiná zánětlivá onemocnění. Zbavte se jich jednoduše, rychle a bez zbytečné chemické zátěže organismu!

 

Pomocí biorezonanční metody BICOM se zbavíte rychle a účinně jak chřipky tak dalších zánětlivých onemocnění a to vše bez antibiotik!

 

Vyzkoušejte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více >>

 
Pro budoucí maminky a těhulky
 

Pro zdraví dítěte je nejlepší, pokud se žena na těhotenství připraví. Již před těhotenstvím nechá zanalyzovat svůj stav, zredukuje možné problémy, podstoupí detoxikaci a do těhotenství vstupuje s co nejčistším štítem. Každé těhotenství představuje velkou zodpovědnost za zdravotní stav matky a dítěte. Ve většině případů má příznivý průběh, protože to není žádná nemoc. Během těhotenství se zvyšuje průtok krve ledvinami a i objem celkové tělesné tekutiny, aby byl zajištěn zdravý vývoj plodu. Na která nebezpečí je třeba dávat včas pozor? Během těhotenství jsou nejvíce zatíženy dva úzce spolu související systémy – oběhový a vylučovací. Rizika je proto možné očekávat právě v těchto oblastech.

 

 

 

 

 

 

Více >>

 
WELLNESS
 
 

Nechte se hýčkat! 

 

 

 

 

 

 

Více >>

 
Veterinární programy
 
 

Velkou výhodou této metody ve veterinární medicíně je možnost testování a určení anamnézy a to primárně za pomocí tenzoru a testovacích sad. Tímto způsobem lze vytestovat zatížení i bez přítomnosti zvířete, pouze za pomoci biologického materiálu (biologický materiál lze zaslat poštou a nebo přínést osobně). 

V případě nutnosti jsme ochotni i přijet, jinak z hygienických důvodů pracujeme se zvířety pouze formou nahraného čipu, ale i tak máme velké úspěchy jak u koní, koček tak pejsků. Čip si můžete vyzvednout osobně a nebo zasíláme poštou, ten se lepí na oholenou kůži či na obojek, postroj, deku nebo pelíšek.... Testování, podpora orgánů, odstranění blokád v těle zvířete, harmonizace vylučovacích orgánů, detoxikace, testování patogenů a jejich následné vyvedení z těla ven, srovnání psychického stavu, hojení ran atd..

 

Více >>

 
Neplodnost

Snahou biorezonanční metody BICOM je dosáhnout přirozeného početí a to bez vedlejších dopadů na organismus jako u klasických léčebných metod.

Za neplodný pár se považuje ta dvojice, které se nedaří počít potomka v průběhu 12 měsíců aktivního pohlavního styku bez použití antikoncepčních prostředků. Při aktivním pohlavním styku 2-3x týdně dochází v průběhu jednoho roku k početí potomka u 75% dvojic. Za fertilní se považuje přibližně každý 50. pohlavní styk. Hlavním důvodem neplodnosti je v nějvětším počtu případů porucha reprodukční soustavy u jednoho z partnerů (ve 40-50% případů), případně u obou (5-10% případů), přičemž neplodnost na straně ženy se objevuje výrazně častěji (60-80% případů) než na straně muže (30-40%).

 

 

 

Více >>

 
Geopatie, elektrosmog
 
 

Elektrosmog je často diskutované téma a jeho vliv na lidské tělo je často zpochybňován. Díky terapeutické praxi s Bicomem, který umí zátěž nejen změřit, ale i zrušit mohu s klidným svědomím prohlásit, že Elektrosmog lidské tělo ovlivňuje a to opravdu hodně. Výkonné vysílače mobilního a televizního signálu, radarů, vojenského sledování, přenosu dat, směrového přenosu atd. vysílají elektromagnetické vlny, tzv. vysokofrekvenční elektrosmog. Tomu se lze v dnešní době stěží vyhnout, vždyť bezdrátové sítě (mobilní telefony, dálková ovládání) se staly běžnou součástí našeho života. Vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření vyvolává mj. nedostatečnou kvalitu spánku, ztrátu vitality, bolesti hlavy, poruchy soustředění, šelest v uších, snížení psychické a fyzické odolnosti a vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu. Světová zdravotnická WHO klasifikovala v roce 2011 vysokofrekvenční záření jako "potencionálně rakovinotvorné".

Více >>

BIOREZONANCE pomáhá v těchto dalších oblastech

 

 • Detoxikace

 • Kožní problémy - vyrážky, akné, atopický exém, lupénka, vitiligo, plísně nehtů

 • Akutní a chronické záněty, onemocnění orgánů

 • Alergie, astma, noční kašel, laryngitida

 • Horní a dolní cesty dýchací, nosní dutiny, plíce, průdušky

 • Onkologická onemocnění

 • Cukrovka

 • Roztroušená skléróza

 • Chřipka, angína

 • Revmatické nemoci, artróza, osteoporóza

 • Urychlení hojení pooperačních ran až o 50%

 • Odstranění akutních bolestí po operaci, úrazu

 • Bolesti kostí, kloubů, křeče v nohou

 • Otoky končetin, tuhnutí svalstva, omezená hybnost

 • Autoimunní poruchy, např. revmatoidní artritida, ulcerózní kolitida, celiakie

 • Akutní a chronické onemocnění jater

 • Podpora lymfatického systému

 • Hormonální nerovnováha

 • Migrény, bolesti, nesoustředěnost

 • Záněty močových cest

 • Onemocnění ledvin akutní a chronické

 • Prostata, impotence

 • Neplodnost jak u mužů tak u žen

 • Problémy se zuby a dásněmi

 • Odstranění následků po očkování

 • Odstranění virů, bakterií, parazitů, plísní

 • Vyvedení těžkých kovů a chemické zátěže z těla

 • Posiluje imunitní systém

 • Odbourávání stresu, šoku, syndromu vyhoření, panických ataků, přecitlivělosti, depresivních stavů, chorobného strachu

 • Chronická únava, spavost, únavový syndrom, častý mikrospánek

 • Poruchy spánků, pomočování, nespavost

 • Časté změny nálad, nevysvětlitelný pláč, smutek

 • Zažívací obtíže, chronické zácpy, průjmy, dráždivý tračník, bolesti v břišní krajině, křeče, plynatost

 • Metabolické poruchy, nechutenství, přejídání, obezita, reflux, netrávení určitých potravin, potravinová alergie

 • Potravinová intolerance - testování potravin

 • Srdeční anomálie, tachykardie, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak

 • Poruchy zraku, zhoršující se zrak

 • U dětí poruchy řeči, opožděný vývoj řeči

 • Poruchy učení, a schopnosti se soustředit

 • Autismus, Aspergerův syndrom, epilepsii, ADHD

 • Zranění při sportu

 • Redukce hmotnosti

 • Eliminace celulitidy

 • Eliminace závislostí - nikotin, alkohol, sladké

 • Odstranění zátěže po CT a RTG

 • Veterinární programy

 

 

 

 

Průběh biorezonance BICOM

Standardní postup můžeme rozdělit do těchto hlavních fází:

 

 • Konzultace

 • Kombinované testovací techniky

  • Test se sadou 5 elementů

  • Testy s dalšími sadami

  • Testy s digitálními substancemi

  • Test reakce na potraviny

  • Vyhodnocení testů

 • Osvědčené postupy

 • Určení vhodných programů na vyvedení patogenů

 • Příprava před aplikací - stabilizace klienta, vlastní vzorky

 • Spuštění programu

 

 

Konzultace

 • slouží k tomu, aby poradce zjistil problémy klienta. Zeptá se ho na všechny souvislosti, které by mohly vyvolávat potíže.

  Zde by poradce neměl opomenout zejména stávající diagnózu klasické medicíny, prodělané nemoci, chirurgické zákroky, stravovací návyky, nebo psychosomatickou část, prostředí rodiny, zaměstnání a celkové životní situace.

 

Kombinované testovací techniky

 

Test se sadou 5 elementů

5 elementů je základní výchozí sada ampulí pro testování energetických souvislostí v organismu.

Lze pomocí ní zjistit 4 základní ukazatele:

 

 • Postižení prvku dle TCM (tradiční čínské medicíny), prvek si můžeme představit jako systém, nadřazený drahám (orgánům). Můžeme určit, zda je energeticky oslabený, nebo naopak zablokovaný.

 • Jaká dráha (orgán) je zatížen/a

 • Typ zatížení (bakterie, viry, těžké kovy, plísně, kvasinky, chem. zatížení, degenerace, porucha vylučování, paraziti)

 • Akutnost (náhlé zatížení)/ chronicita (opakovaná, dlouhodobá zátěž)

 

Vyhodnocení tohoto testu je ovlivněno zkušenostmi a vzděláním poradce v oblasti celostního přístupu. Např. zatížení na dráze žlučníku nemusí znamenat problém se žlučníkem, ale třeba problém s kyčlí, která v dané dráze leží. Zde je nutno dotestovat další ukazatele. Dráha nemusí vypovídat jen o orgánu, ale i o psychice, záleží zde na vytestovaném homeopatickém ředění.

Sadou pěti elementů vytestujeme buď celé prvky, nebo orgány/ systémy v těle. Ty jsou dále testovány proti zátěžím v kombinaci s akutností nebo chronicitou. Dostaneme pak poměrně přesný obrázek, který klasická medicína neumí zjistit.

 

Příklady různých testů

Tenké a tlusté střevo je dlouhodobě (chronicky) zatíženo ve smyslu degenerace buněk

Bude třeba testovat obvyklé alergenní potraviny, jako je např. lepek. Dále použijeme testovací sady Degenerované buňky, Potraviny (alergická sada), Potravinářská aditiva. Podle testu bude třeba upravit stravovací návyky klienta. Klienta pošleme na vyšetření střev, které nabízí klasická medicína.

 

Játra jsou akutně zatížena těžkými kovy

V tomto případě bývají zatížené i související orgány v elementu dřeva, zejména žlučník, ale často i ledviny a lymfatický systém. Od klienta je třeba zjistit, co v poslední době konzumoval, v jakém se pohyboval prostředí, abychom mohli zjistit, jak se těžké kovy do těla dostaly (v některých rybách bývá např. rtuť). Bude třeba se dále soustředit na odpovídající proces detoxikace a přesněji vytestovat možné příčiny pomocí dalších sad, zejména sada Očkování a těžké kovy a Zubní sada - možná příčina amalgamové plomby (v případě akutního zatížení se zeptáme klienta, jestli nebyl v poslední době u zubaře).

 

Vazivová tkáň, CNS a srdce jsou zatíženy bakteriálně

Tato kombinace by mohla být spůsobena Borelií či Chlamydií. Potvrdíme nebo vyvrátíme dalšími testy a zjistíme, jestli je forma akutní, nebo chronická. Je potřeba dotestovat Bakteriální sadu, event. zkombinovat i s testy na protilátky.

 

Testy s dalšími sadami

Pokud poradce potřebuje další podrobnější testy, lze použít další speciální sady ampulí se vzorky patogenů. 

 

K dispozici jsou tyto sady:

 

 • alergické zátěže

 • očkování

 • těžké kovy

 • degenerované buňky

 • ortopedie

 • bakterie

 • viry/ plísně

 • zuby

 • inhlalační alergeny

 • ekologické zátěže a paraziti

 • potraviny

 • potravinářská aditiva ("éčka")

 • veterinární sada

 

 

Testy s digitálními substancemi

Někteří poradci mají k dispozici program s PC, ve kterém je izolováno velké množství frekvenčních anomálií oproti zdravému organismu. Jsou to charakteristické frekvenční vzorky pro různé známé choroby, substance, nebo patogeny. Poradce může testovat odezvu organismu na tyto vzorky a může např. stanovit, jak jsou pro klienta nebezpečné přísady v potravinách.

 

Test reakce na potraviny

Pokud má klient podezření na určité potraviny, které běžně konzumuje, může si je přinést s sebou.

Ty je možno testovat různými způsoby a zjistit, jak na ně tělo energeticky reaguje.

 

Vyhodnocení testů

Testy mohou být velmi komplikované, specifické a příčina problémů nemusí být přímo v organismu, ale např. i v rodině. Zkušený poradce umí odhalit i psychosomatické příčiny (stres, strach, apod.).

Např. vysoké homeopatické ředění u zátěže dráhy ledvin ukazuje na chronický strach. To má za následek poruchy vylučování a přebytek určitých toxinů v těle. Tyto látky v organismu opět podporují strach (efekt "začarovaného kruhu").

Podle akutnosti nebo chronického typu zátěže poradce stanoví vhodné programy na vyvedení patogenů z organismu.

Rovněž je stanovena doplňková terapie (úprava vztahů v rodině, životním stylu, atd.).

V případě negativní reakce na různé potraviny je doporučeno jejich omezení.

 

Osvědčené postupy

Pokud známe diagnózu z testu, od klienta nebo lékaře, je možno použít osvědčený postup. Tyto osvědčené postupy dokumentujeme bezmála již 30 let a jsou majitelům přístroje Bicom k dispozici. Vycházejí z nich i programové řetězce.

Řetězec programů je soubor jednotlivých invertovaných patogenních signálů, které společně dosahují lepších účinků (např. plísně, mykotoxiny a odkyselení organismu, podpora vylučování jater a ledvin).

 

Stabilizace klienta, vlastní vzorky

Klient musí být před biorezonancí energeticky uveden do vyváženého stavu. Jeho vylučovací orgány by měly být aktivovány a stabilizovány. Před vlastní aplikací se provádí základní program a následné programy s tělu vlastními frekvenčními vzorky s použitím klientových sekretů a exkretů. Teprve pak se cíleně přistupuje k eliminaci hlavních zatížení.

 

Spuštění programu

Po tom, co poradce připraví klienta a vybere vhodné programy, přiloží klientovi na různé části těla elektrody a spustí biorezonanční přístroj BICOM. Tyto elektrody buď vůbec nepřenášejí, nebo přenášejí elektrický proud ve velmi slabé intenzitě, která nemůže klienta nijak poškodit.

Patogeny a jejich intenzita (homeopatické ředění) mají odpovídající programy a řetězce programů v přístroji Bicom, nebo je možno provést metodu invertovaným patogenem, který je ve snímacím pohárku/ voštině.

Jednotlivé programy jsou časové úseky zesíleného působení invertovaného signálu patogenu. Tím je struktura patogenů narušena, jsou uvolněny jejich vazby v organismu a následně vyloučeny do mezibuněčného prostoru a do lymfy.

Protože programy mohou být zaměřené i na psychické blokády, stává se, že klient po aplikaci cítí nespecifikovatelnou úlevu, nebo se mu naopak může krátkodobě přitížit, což je projev detoxikačního procesu. V takovém případě je vhodné pít hodně vody, aby mohly být patogeny vyloučeny z těla. Patogeny jsou rovněž vylučovány do lymfatického systému a z tohoto důvodu je dobré po ukončení biorezonance a odeznění příznaků detoxikace provést lymfodrenáž.

Součástí biorezonanční metody je často i souhrn doporučení, jak by klient měl omezit potraviny, které mu byly vytestovány jako škodlivé.

 

 

 

Zbavte se svých obtíží pomocí biorezonance!

 

 

© 2020 Denisa Hejnová   |   All Rights Reserved

Kde nás najdete

Nám. Čsl. armády 26

373 41 Hluboká nad Vltavou

 

Denisa Hejnová

IČ 74698915   DIČ CZ7655171227

Objednejte se ještě dnes!

773 555 222

Po-Pá   8.00-20.00   (víkendy dle domluvy) 

Telefon

+420 773 555 222

 

 • Wix Facebook page