top of page

 CHŘIPKA 

MEDrezona

Chřipka, angína a jiná zánětlivá onemocnění

Co je to infekční onemocnění?

 

Chorobný stav vzniklý nákazou (infekcí), při kterém dochází k poškození hostitelského makroorganismu prostřednictvím parazita, který narušuje vnitřní prostředí makroorganismu, v němž získává prostředí k vlastnímu růstu a množení.
Míra závažnosti infekce je dána chorobo plodností neboli patogenitou, která závisí na vlastnostech parazita (patogen), mezi něž patří délka inkubační doby, produkce toxinů aj., jakož i obranyschopností hostitele. Mezi parazity řadíme bakterie, viry, prvoky, některé druhy červů a členovců a v poslední době i zvláštní druh patogenních proteinů známých jako priony.
Makroorganismus se infekci brání prostřednictvím imunitního systému. Lékařská věda se proti těmto nákazám brání řadou léčiv (například antibiotiky proti baktériím), jejichž hlavním cílem je maximálně poškodit (zahubit nebo alespoň omezit růst) parazita.

Mezi infekce patří také běžná onemocnění (chřipka, angína a jiná infekční a zánětlivá onemocnění). Nicméně patří sem také vážné chronické infekce. 
Školská medicína není v takovýchto případech schopna efektivně pacientovi pomoci. Antibiotika nezabírají, patogeny se stávají rezistentní a projevují se neblahé vedlejší účinky použitých farmak. 
Infekce může obecně postihnout každý orgán v těle, zkrátka kdekoliv, kde má patogen schopnost přežít. Navíc většina z nich je schopna v těle cestovat či se šířit.

 

 

 

 

 

 

 

biorezonanční a detoxikační centrum

bottom of page