ALERGIE 

MEDrezona
Zharmonizujte a vyčistěte si tělo, zbavte se alergií!

 

Definice pojmu alergie

 

Různorodé reakce organismu na určité látky, vůči nimž byl již dříve organismus senzibilizován.

 

Přesnost pojmu se během času vytratila, v současné době se používá pro jakýkoli typ přecitlivělosti či intolerance.

 

 

Stav vědecké klinické alergologie

 

Přes podrobné studie imunologických mechanismů (4 typy dle Coombse a Gella) jsou možnosti praktického využití u pacientů spíše frustrující.

 

V diagnostice je možné pomocí sérologických metod a / nebo kožních testů zjistit specifické IgE protilátky, jejich korelace s klinickými příznaky je ale příliš malá na to, aby z nich mohly být vyvozeny použitelné závěry. Falešné pozitivní a falešné negativní výsledky jsou časté. To platí zejména pro stále rostoucí význam potravinové alergie.

 

Pro terapii jsou použitelné 3 způsoby:

 

1. Chemická a medikamentózní léčba s možností potlačení histaminového mechanismu (antihistaminika typu H1, případně v kombinaci s antagonisty H2 receptorů nebo blokátory histidindecarboxylázy) nebo stabilizaci buněčné membrány mastocytů (DSCG), a konečně ovlivnění imunokompetentních buněk pomocí kortikoidů. V každém případě se jedná o odstranění symptomů, nejde o kausální terapii.

 

2. Hyposenzibilizační terapie byla použita v milionech případů po celém světě. Její účinnost je v odborných kruzích stále ještě sporná, neboť rizika pro pacienta jsou stále značná.

 

3. Odstranění alergenu, což je na jedné straně vázáno na přesnou diagnózu a na druhé straně to vyžaduje znalost "základního alergenu", což zpravidla není běžné. Přes maximální snahu vědy a přesnost alergologického výzkumu zůstává pro pacienty a lékaře působící v praxi ještě mnoho otázek.

 

 

Biofyzikální přístup

 

Alergie jako fenomén biofyzikální informace

 

Alergické reakce mohou být vyvolány i nemateriální příčinou, tzn. signály, které obsahují pouze fyzikální informaci, ale žádné hmotné částice.

 

Tato experimentálně prokázaná skutečnost (C. Smith) nás nutí akceptovat biofyzikálně-informační aspekt i u fenoménu alergie. K lepšímu pochopení vzájemných vztahů slouží následující model.

Podmínkou pro proběhnutí alergické reakce v těle je existence biofyzikální stopy na základě dědičné predispozice způsobené opakovaným stykem organismu s jakoukoli látkou, která působí na organismus dráždivě.

Teprve na podkladě biofyzikální stopy se stává konkrétní látka pro organismus alergenem. Tato biofyzikální stopa zůstává zachována. Je neaktivní, dokud nedojde ke kontaktu s alergenem. Je aktivována specifickou informací, která odpovídá biofyzikální stopě a spouští prostřednictvím biofyzikálních řídících impulzů biochemické a imunologické mechanismy v těle.

 

Typické pro tuto biofyzikální stopu je kromě specifity také odpovídající vlnová frekvence, s kterou se dá manipulovat a lze ji i neutralizovat. To znamená, že lze specifickými informacemi nebo technikami tyto stopy zesílit, zeslabit nebo zcela eliminovat.

 

Odpovídající informace každé biofyzikální stopy odpovídá frekvenčnímu vzoru alergenu. Pomocí specifických signálů můžeme určitými metodami tuto stopu zjistit a tím využít nejen k testování ale i k eliminaci.

 

Aktivace alergické stopy je předpokladem pro proběhnutí biochemických a imunologockých dějů na fyzické úrovni, které probíhají pomocí známých mechanismů (tvorba protilátek, aktivace mastocytů, uvolnění histaminu). Pod tím rozumíme bezprostřední tělesné symptomy, jako je dráždění kůže a sliznic, svědění, otoky, atd. Stálým nebo častým kontaktem s alergenem trpí nakonec celý organismus. Z alergické reakce se postupně stává alergické onemocnění, které má čím dál tím menší bezprostřední souvislost s původním alergenem (napr. chronické astma bronchiale, neurodermitis..).

 

Místo projevu a okamžik nástupu alergických symptomů závisí na různých faktorech:

 • genetické faktory

 • typ a množství antigenů

 • stupeň senzibilizace klienta

 • aktuální stav organismu

 

Podmínkou je obvykle dědičná dispozice. Zděděna je dispozice k alergii, tj. schopnost, aby se alergie projevila, ale ne typ alergie a látky, která alergii spouští.

Alergizující potence působících látek je rozdílná. Jsou agresivní alergeny, tedy látky, které velmi snadno senzibilizují (např. pyl trav, kočičí chlupy, jahody atd.). Důsledkem toho jsou těmito látkami často vyvolaná konkrétní onemocnění.

Alergické reakce se mohou výrazně měnit v závislosti na celkovém stavu organismu.

Jakékoliv somatické zatížení (jinými chorobami, zatěžujícími ložisky, toxickou nebo geopatogenní zátěží), může mít na alergii zesilující účinek. Zvláště významný je vliv psychické zátěže a stresu v nejširším slova smyslu.

 

Většina alergiků má specifický cílový orgán, na kterém se alergické reakce manifestují, nejčastěji kůže, bronchiální systém a střevní sliznice.

 

 

 

Nejčastější příznaky alergických reakcí

 

obecné příznaky

únava, vyčerpání, zimomřivost, závratě

 

kožní příznaky

erupce (makulopapulární, papulární, kopřivka, atd.), Quinckeho edém, svědění, ekzém ve všech formách

 

podráždění sliznic

rýma, kýchání, zánět spojivek, pálení očí

 

gastrointestinální příznaky

nadýmání, gastritida, stomatitida, průjem, meterorismus, Roemheldův syndrom, kolitida v různých podobách

 

kardiovaskulární přiznaky

kolísavý krevní tlak, mdloby, tachykardie, extrasystoly, kolapsové stavy

 

příznaky související s močovým měchýřem

polyurie, dysurie, dráždivý močový měchýř, náchylnost k infekcím močových cest

 

pohybový aparát

bolesti svalů, revmatické obtíže

 

psychické příznaky

deprese, úzkost, zmatenost, vnitřní neklid, závratě, úzkost a záchvaty paniky, agresivity, hyperaktivity u dětí

 

bolesti hlavy a migréna

 

hmotnostní výkyvy

 

anafylaktický šok

 

 

 

Biofyzikální eliminace alergií

 

Na základě zkušeností mnoha terapeutů se v průběhu let vyvinuli různé postupy v eliminaci alergií.

 

 

Cíl celostního přístupu k alergiím je vždy:
 • snížení alergické pohotovosti organismu

 • biofyzikální zvýšení odolnosti vůči jednotlivým alergenům

 

K tomu byly vyvinuty následující metody:
 • biofyzikální inverzní vlnění - dle Schumachera s karencí

 • modifikace dle Kleina a Schweitzera s/ bez karence

 • další moditifikace programu proměnou parametrů (stupňovité, průběžné zesílení, atd.)

 • meridiánová metoda dle Henneckeho

 

 

Použítí těchto programů může následovat dle různých strategií:
 
 • individuální koncept - dle dřívějšího energetického testování alergií a zátěží

 

 1. snížení prahu citlivosti zrušením blokád

 2. eliminace candidy

 3. eliminace chronických alergií s karencí

 4. eliminace akutních, povrchových alergií bez karence

 

 • standardizovaný koncept dle Rummela bez testování, bez karence

 

 1. zrušení alergické citlivosti opakováním inverzního vlnění alergických struktur (mléko, pšenice)

 2. eliminace candidy, virů

 

 

Inverzní vlnění

 

Při fyzikální inverzi libovolného vlnění zůstává charakteristika frekvence a amplituda vzoru nezměněna. Přesně tento vzor je jediný specifický identifikační kód, který může ovlivňovat alergickou stopu.

 

Při biofyzikální eliminaci alergie je v přístroji BICOM vytvořen pomocí "elektronického zrcadla" z originálního vlnění inverzní obraz vlnění alergenu, který je prostřednictvím kabelu a elektrod přiveden ke klientovi. Tím dochází prostřednictvím zrcadlového obrazu k redukci původní alergické stopy a tím k postupnému odbourávání klientovy alergické stopy.

 

 

 

Kruh forem alergií

Standardizovaný koncept ošetření podle Dr. Rummela
 
Kruh forem alergií
Alergický potenciál
 
Dýchací orgány:
 • astma, polinóza

 • chronická bronchitida, sinusitida

 • recidivující infekce

 

Nervové orgány:
 • migréna, neuralgie

 • Tinnitus, bolesti v zádech

 

Kožní orgány:
 • Neurodermitida - psoriáza

 • akné, ekzémy, alopecie

 
Zažívací orgány:
 • ulcerózní kolitida, Crohnova choroba

 • gastritida, kolitida, dráždivý tračník

 • alergie na potraviny, celiakie

 

 

 

Na základě výsledků terapií v ošetření alergických onemocnění pomocí biorezonance vyvinul Dr. Rummel - lékař, který dlouhá léta používá biorezonanci - metodu, kterou lze velmi jednoduše aplikovat a která umožňuje začít ošetření bez testování a bez karence.

 

Dr. Rummel standardizoval terapii alergií - i kvůli klinickému prokázání účinnosti biorezonanční metody.

 

Vede výzkumnou společnost. Do této výzkumné společnosti patří cca 60 terapeutů, kteří všichni pracují podle této metody a zdokumentovali výsledky. Zatím je k dispozici cca 20.000 lékařských zpráv.

 

Tato dokumentace dokazuje, že díky konceptu ošetření podle Dr. Rummela u alergických onemocnění jsou zaznamenány spolehlivé terapeutické úspěchy. Dr. Rummel vyvinul na základě svých pozorování vlastní model myšlení a ohledem na vznik alergií, který potvrdil svými úspěchy v terapii alergií.

 

 

 

 

 

biorezonanční a detoxikační centrum