PRŮBĚH BIOREZONANCE 

MEDrezona

Standardní postup můžeme rozdělit do těchto hlavních fází

 

 • Konzultace

 • Kombinované testovací techniky

  • Test se sadou 5 elementů

  • Testy s dalšími sadami

  • Testy s digitálními substancemi

  • Test reakce na potraviny

  • Vyhodnocení testů

 • Osvědčené postupy

 • Určení vhodných programů na vyvedení patogenů

 • Příprava před aplikací - stabilizace klienta, vlastní vzorky

 • Spuštění programu

 

 

Konzultace

Slouží k tomu, aby poradce zjistil problémy klienta. Zeptá se ho na všechny souvislosti, které by mohly vyvolávat potíže.

Zde by poradce neměl opomenout zejména stávající diagnózu klasické medicíny, prodělané nemoci, chirurgické zákroky, stravovací návyky, nebo psychosomatickou část, prostředí rodiny, zaměstnání a celkové životní situace.

 

Kombinované testovací techniky

 

Test se sadou 5 elementů

5 elementů je základní výchozí sada ampulí pro testování energetických souvislostí v organismu.

Lze pomocí ní zjistit 4 základní ukazatele:

 

 • Postižení prvku dle TCM (tradiční čínské medicíny), prvek si můžeme představit jako systém, nadřazený drahám (orgánům). Můžeme určit, zda je energeticky oslabený, nebo naopak zablokovaný.

 • Jaká dráha (orgán) je zatížen/a

 • Typ zatížení (bakterie, viry, těžké kovy, plísně, kvasinky, chem. zatížení, degenerace, porucha vylučování, paraziti)

 • Akutnost (náhlé zatížení)/ chronicita (opakovaná, dlouhodobá zátěž)

 

Vyhodnocení tohoto testu je ovlivněno zkušenostmi a vzděláním poradce v oblasti celostního přístupu. Např. zatížení na dráze žlučníku nemusí znamenat problém se žlučníkem, ale třeba problém s kyčlí, která v dané dráze leží. Zde je nutno dotestovat další ukazatele. Dráha nemusí vypovídat jen o orgánu, ale i o psychice, záleží zde na vytestovaném homeopatickém ředění.

Sadou pěti elementů vytestujeme buď celé prvky, nebo orgány/ systémy v těle. Ty jsou dále testovány proti zátěžím v kombinaci s akutností nebo chronicitou. Dostaneme pak poměrně přesný obrázek, který klasická medicína neumí zjistit.

 

Příklady různých testů

Tenké a tlusté střevo je dlouhodobě (chronicky) zatíženo ve smyslu degenerace buněk

Bude třeba testovat obvyklé alergenní potraviny, jako je např. lepek. Dále použijeme testovací sady Degenerované buňky, Potraviny (alergická sada), Potravinářská aditiva. Podle testu bude třeba upravit stravovací návyky klienta. Klienta pošleme na vyšetření střev, které nabízí klasická medicína.

 

Játra jsou akutně zatížena těžkými kovy

V tomto případě bývají zatížené i související orgány v elementu dřeva, zejména žlučník, ale často i ledviny a lymfatický systém. Od klienta je třeba zjistit, co v poslední době konzumoval, v jakém se pohyboval prostředí, abychom mohli zjistit, jak se těžké kovy do těla dostaly (v některých rybách bývá např. rtuť). Bude třeba se dále soustředit na odpovídající proces detoxikace a přesněji vytestovat možné příčiny pomocí dalších sad, zejména sada Očkování a těžké kovy a Zubní sada - možná příčina amalgamové plomby (v případě akutního zatížení se zeptáme klienta, jestli nebyl v poslední době u zubaře).

 

Vazivová tkáň, CNS a srdce jsou zatíženy bakteriálně

Tato kombinace by mohla být spůsobena Borelií či Chlamydií. Potvrdíme nebo vyvrátíme dalšími testy a zjistíme, jestli je forma akutní, nebo chronická. Je potřeba dotestovat Bakteriální sadu, event. zkombinovat i s testy na protilátky.

 

Testy s dalšími sadami

Pokud poradce potřebuje další podrobnější testy, lze použít další speciální sady ampulí se vzorky patogenů. 

 

K dispozici jsou tyto sady:

 

 • alergické zátěže

 • očkování

 • těžké kovy

 • degenerované buňky

 • ortopedie

 • bakterie

 • viry/ plísně

 • zuby

 • inhlalační alergeny

 • ekologické zátěže a paraziti

 • potraviny

 • potravinářská aditiva ("éčka")

 • veterinární sada

 

 

Testy s digitálními substancemi

Někteří poradci mají k dispozici program s PC, ve kterém je izolováno velké množství frekvenčních anomálií oproti zdravému organismu. Jsou to charakteristické frekvenční vzorky pro různé známé choroby, substance, nebo patogeny. Poradce může testovat odezvu organismu na tyto vzorky a může např. stanovit, jak jsou pro klienta nebezpečné přísady v potravinách.

 

Test reakce na potraviny

Pokud má klient podezření na určité potraviny, které běžně konzumuje, může si je přinést s sebou.

Ty je možno testovat různými způsoby a zjistit, jak na ně tělo energeticky reaguje.

 

Vyhodnocení testů

Testy mohou být velmi komplikované, specifické a příčina problémů nemusí být přímo v organismu, ale např. i v rodině. Zkušený poradce umí odhalit i psychosomatické příčiny (stres, strach, apod.).

Např. vysoké homeopatické ředění u zátěže dráhy ledvin ukazuje na chronický strach. To má za následek poruchy vylučování a přebytek určitých toxinů v těle. Tyto látky v organismu opět podporují strach (efekt "začarovaného kruhu").

Podle akutnosti nebo chronického typu zátěže poradce stanoví vhodné programy na vyvedení patogenů z organismu.

Rovněž je stanovena doplňková terapie (úprava vztahů v rodině, životním stylu, atd.).

V případě negativní reakce na různé potraviny je doporučeno jejich omezení.

 

Osvědčené postupy

Pokud známe diagnózu z testu, od klienta nebo lékaře, je možno použít osvědčený postup. Tyto osvědčené postupy dokumentujeme bezmála již 30 let a jsou majitelům přístroje Bicom k dispozici. Vycházejí z nich i programové řetězce.

Řetězec programů je soubor jednotlivých invertovaných patogenních signálů, které společně dosahují lepších účinků (např. plísně, mykotoxiny a odkyselení organismu, podpora vylučování jater a ledvin).

 

Stabilizace klienta, vlastní vzorky

Klient musí být před biorezonancí energeticky uveden do vyváženého stavu. Jeho vylučovací orgány by měly být aktivovány a stabilizovány. Před vlastní aplikací se provádí základní program a následné programy s tělu vlastními frekvenčními vzorky s použitím klientových sekretů a exkretů. Teprve pak se cíleně přistupuje k eliminaci hlavních zatížení.

 

Spuštění programu

Po tom, co poradce připraví klienta a vybere vhodné programy, přiloží klientovi na různé části těla elektrody a spustí biorezonanční přístroj BICOM. Tyto elektrody buď vůbec nepřenášejí, nebo přenášejí elektrický proud ve velmi slabé intenzitě, která nemůže klienta nijak poškodit.

Patogeny a jejich intenzita (homeopatické ředění) mají odpovídající programy a řetězce programů v přístroji Bicom, nebo je možno provést metodu invertovaným patogenem, který je ve snímacím pohárku/ voštině.

Jednotlivé programy jsou časové úseky zesíleného působení invertovaného signálu patogenu. Tím je struktura patogenů narušena, jsou uvolněny jejich vazby v organismu a následně vyloučeny do mezibuněčného prostoru a do lymfy.

Protože programy mohou být zaměřené i na psychické blokády, stává se, že klient po aplikaci cítí nespecifikovatelnou úlevu, nebo se mu naopak může krátkodobě přitížit, což je projev detoxikačního procesu. V takovém případě je vhodné pít hodně vody, aby mohly být patogeny vyloučeny z těla. Patogeny jsou rovněž vylučovány do lymfatického systému a z tohoto důvodu je dobré po ukončení biorezonance a odeznění příznaků detoxikace provést lymfodrenáž.

Součástí biorezonanční metody je často i souhrn doporučení, jak by klient měl omezit potraviny, které mu byly vytestovány jako škodlivé.

 

 

 

Harmonizujte své tělo pomocí biorezonance!

 

 

biorezonanční a detoxikační centrum