O NÁS 

Proč si zvolit
právě centrum MEDrezona?

Profesionální tým

Celostní přístup našeho týmu vyžaduje, aby odbornost poradců byla co nejvyší. Jedině tak může dojít ke zvolení účinného programu. Každý poradce prochází pravidelnými školeními, a většina postupů je konzultována napříč celým týmem.

 

Hlavní záměr

Zaměřujeme se primárně na odstranění prvotních příčin vzniku obtíží a tělesných dysbalancí a ne jen na odstraňování následných příznaků. Cílem celostního přístupu je harmonizace všech orgánů a podpoření komunikace mezi buňkami s cílem obnovení vnitřní rovnováhy organismu což se projeví aktivováním samogerulačních schopností organismu.


Upřednostňujeme individuální, vstřícný přístup ke klientovi.

 

 

 

 

Proč biorezonance
BICOM?

 

 

 

Biorezonance BICOM

Jako hlavní biorezonanční prostředky používáme produkty německé společnosti Regumed GmbH. Stěžejní akvizici pak představuje profesionální certifikovaný biorezonanční přístroj BICOM OPTIMA (biorezonance BICOM je v Německu proplácena zdravotními pojišťovnami a některé zdravotní pojišťovny proplácejí tuto metodu také ve Švýcarsku).
Biorezonanční analýza je neinvazivní a zcela bezbolestná, vhodné pro všechny.

 

Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii dokáže běžná medicína velkolepé věci. Léčba chronických onemocnění se vyvíjí většinou složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni. Toto je tedy oblast, ve které je potřeba řešení více než naléhavá.

 

Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny a eliminovány skutečné - často skryté - příčiny onemocnění.

 

 

Pozadí chronických onemocnění

Dnes žijeme ve velkém blahobytu.

Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé transportní a komunikační prostředky, nepřehlédnutelný počet chemických substancí a velké množství hotových potravin ulehčují náš všední den.

Čím více tyto možnosti využíváme, tím více za ně platíme značnou cenu.

 

Když sud přeteče

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů v chovu zvířat atd.

Tyto zátěže zapříčiní u mnohých klientů, že sud přeteče. To se projevuje v různých formách. Od  nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám.

Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné, že u klientů se stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto obtíží. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné.

 

Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla

V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení.

Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy.

Když však na tělo působí příliš velké zátěže, nebo je jich příliš mnoho a navíc působí delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou zpomaleny, nebo dokonce zablokovány.

 

Celostní přístup

Biorezonance BICOM je založena na celostním přístupu a upřednostňuje zjišťování příčin nikoli pouze příznaků.

Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní přístup pomáhá jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny různě po těle, ale i v psychice. Na rozdíl od západního lékařství neeliminuje jen příznaky nemoci. Nenutí klientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a tím mohou u klienta vyvolat jiné potíže.

Proto i správný BICOM poradce na klienta pohlíží jako na celého člověka a nejen jako na komplex buněk a biochemických procesů. Je tak schopen najít a následně odstranit fyzické i psychické nedostatky.

biorezonanční a detoxikační centrum