top of page

 OČKOVÁNÍ 

MEDrezona

Redukce hmotnosti - jak funguje?

 

Jednoduché ošetření přes tělové akupunkturní body.

 

Před několika lety vyvinula paní Brügemannová terapeutický koncept pro obézní klienty. Pomocí biorezonanční terapie na ušních akupunkturních bodech. Tato terapie je hodnotnou podporu při opatřeních k redukci hmotnosti. 

 

Ucho je takzvaný mikrosystém, tzn. že všechny části těla jsou na něm zastoupeny v malém formátu jako na mapě. tyto reflexní zóny se dají diagnosticky a terapeuticky využít. V tělové akupunktuře se pracuje s meridiánovými systémy, které se vztahují jak k orgánům, tak i k vegetativním a hormonálním činnostem. Meridiány tělové akupunktury mají svoji analogii v různých ušních akupunkturních bodech (podle BAHR).

 

Na základě těchto analogií ušních a tělových akupunkturních bodů je možné přenést ušní akupunkturní body ošetřované v hubnoucím programu na tělové akupunkturní body.

 

V tradiční čínské medicíně jsou každému meridiánovému systému, příp. funkčnímu okruhu přiřazeny nejen orgány a jejich funkce, nýbrž i druhy tkání, smyslové orgány, barvy, chuťové kvality a emoce, jak to známe ze sady 5 elementů. Tak se dají najít i tělové akupunkturní body, které odpovídají abstraktním pojmům, jako je "touha po jídle", "žádostivost", "hlad", apod. U mnoha tělových akupunkturních bodů existuje více bodů, které jsou analogické k lokalizaci na uchu.

 

Nalezené akupunkturní body jsou většinou energeticky velmi významné body, které mají speciální fuknci: jako specifické body meridiánů (poplašný bod, tonizační bod, bod pramene), klíčový nebo mistrovský bod. Účinek často přesahuje pouhý vztah k orgánům a obsahuje i funkční a psychovegetativní funkce. Jelikož příjem a využití potravy probíhá ve funkčním okruhu žaludek/slezina-slinivka (v klasických orgánech středu a točny získávání energie z výživy), má k nim bezprostřední vztah více aplikovaných bodů.

 

Primárně se podporují vylučovací orgány a látková výměna.

Většina klientů s problémy s hmotností zkoušela už mnoho diet nejrůznějšího druhu a neměli přitom žádný úspěch nebo padli za oběť jojo efektu s výsledkem, že byl extrémně snížen bazální metabolismus. Látková výměna je tedy maximálně blokována, často zmiňovanými symptomy jsou nadýmání, pocity plnosti, zácpa, únava a nedostatek energie při mrzuté a frustrující náladě. Kromě toho jsou během redukce hmotnosti extrémně namáhány vylučovací orgány, proto má jejich podpora velký smysl.

 

Pro optimalizaci dietního poradenství bude klientovi provedeno vyšetření centrální nesnášenlivosti potravin (mléko, vajíčka, lepek). Dále je potřeba zhotovit výživový protokol, aby se vytvořil přehled stravovacích a nápojových zvyklostí klienta. Na základě tohoto protokolu lze odhalit chyby ve výživě a prokonzultovat.

 

Motivace je nejdůležitějším bodem redukčního programu, protože hubnutí začíná v hlavě a bez motivace a spolupráce je i ten nejlepší terapeutický koncept k ničemu.

 

Program je myšlen pro klienty, kteří chtějí zhubnout a odpovídajícím způsobem spolupracují, zejména pro klienty, kteří mají předchozími dietami a chybným stravováním zablokovanou látkovou výměnu.

 

Klienti se díky ošetření cítí velmi vyrovnaní. Za pozitivní považují, že se jejich myšlenky netočí pořád kolem jídla a že rychleji nastává pocit nasycení při jídle, takže méně sní. Klientovi připadá snazší dodržovat interval pět hodin mezi jídly, aniž by se objevovaly záchvaty vlčího hladu. Kromě toho se neprojevuje kolísání nálady, jaké se často objevuje u klientů, kteřá srží dietu.

 

 

 

 

 

 

 

biorezonanční a detoxikační centrum

bottom of page