BIOREZONANCE VE STOMATOLOGII

December 22, 2015

 

Biorezonanční metoda se používá ve stomatologii stále ve větším počtu!

 

Patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodního lékařství do oblasti empirického lékařství. Důležité základy biorezonanční metody jsou potvrzeny nejnovějšími poznatky z kvantové fyziky a biofyziky, avšak nejsou dosud akceptovány dosud panujícím většinovým míněním a školním lékařstvím. Všechny uvedené informace o účincích, vlastnostech a indikacích se opírají o poznatky a empirické hodnoty s biorezonanční metodou Bicom samotnou.

 

Díky biorezonanční metodě se např. zvyšuje akceptace narkotik, dochází ke snížení nežádoucích reakcí, spotřebovává se méně narkotik a méně často dochází k selhání anestézie.

 

Před operacemi lze klienta stabilizovat pomocí odpovídajících programů. Po operacích lze často zabránit otokům, dochází k několikanásobně rychlejšímu hojení ran a vyskytuje se méně bolesti. Užívá se méně antibiotik a je potřeba méně analgetik.

 

Biorezonanční metoda se však používá i v čelistní ortopedii i v oblasti gnatologie a při onemocněních čelisti, čelistního kloubu a potížích s čelistním svalstvem.

 

Alergie jsou na postupu a stále více klientů reaguje nesnášenlivostí i na zubní materiály, materiál protéz a korunek. Proto by mělo patřit ke standardu především u multialergiků otestovat před použitím snášenlivost materiálů biorezonanční metodou BICOM - Totéž platí pro anestetika a léky.

 

Existuje-li podezření, že klient nesnáší již inkorporovaný materiál, pak se taky otestuje a odpovídajícím způsobem eliminuje. Tak se např. může stát, že nesnášenlivost protetického materiálu vede k zánětům a tím k otokům, zarudnutí a bolestem ústí sliznice. Díky otoku se zdá, že protéza nikdy nesedí správně a pořád se předělává, aniž by se tím odstranil problém. 

 

V implantologii se po použití kostního materiálu usiluje o rychlé hojení ran a rychlý růst kostí. Po použití implantátů hraje velkou roli rovněž dobré hojení ran a brzká zatížitelnost. I zde dosahuje biorezonanční metoda Bicom vynikajících výsledků.

 

 

Využití ve stomatologii

 

 • předoperační a pooperační ošetření

 • onemocnění čelisti, čelistního kloubu a potíží se svalstvem v oblasti čelistí

 • bolesti po vytržení a broušení zubů

 • implantologie

 • testování vhodnosti zubních materiálů

 • doprovodné ošetření paradentózy

 • ošetření po otevření abscesu

 • záněty dásní

 • nesnášenlivost protetického materiálu

 

 

Testování

 

 • inkorporovaného materiálu, existuje-li podezření, že klient materiál nesnese

 • daného materiálu dříve než se použije, důležité především u multialergiků a při plné sanaci

 • původců nemoci, kteží napadli ústní sliznici

 • nejlépe snášených léků (anestetik apod.)

 • zda v bezzubé části čelisti není zbytek čelistní ostitidy, tam by se neměl vkládat žádný implantát, riziko: odmítnutí implantátu

 • zda zuby nezpůsobují onemocnění těla pacienta

 

(Daný materiál k testování je třeba vyžádat si u svého stomatologa a přinést sebou.)

Please reload

Doporučujeme

BIOREZONANCE VE STOMATOLOGII

December 22, 2015

1/10
Please reload

Poslední příspěvky

January 26, 2016

December 3, 2015

December 3, 2015

December 1, 2015

November 27, 2015

Please reload