Stres, syndrom vyhoření, deprese...


Bachovy esence - jak fungují?

Kombinací biorezonanční metody BICOM a Bachovo květových esencí můžeme skvěle harmonizovat naše emoce. Bachovy květové esence námpomáhají lépe se srovnat s negativními pocity, cítit se vyrovnaně, vnímat a prožívat situace přiměřeným způsobem a tím eliminovat negativní psychické stavy (např. strach, vyčerpanost, nízké sebevědomí, pýcha, agresivita, podřízenost, nejistota aj.). Představují bezpečnou a přirozenou metodu, která jemně napravuje ztracenou rovnováhu mezi myslí a tělem. Zároveň odstraňují negativní emoce a navozují pocit klidu a štěstí, a tak má tělo nemocného člověka příležitost začít se léčit samo. Bachovy květové esence jsou výsledkem celoživotní cesty anglického lékaře, bakteriologa MUDr. Edwarda Bacha (1886 - 1936). Ten věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy, fyzickou manifestací nedostatku štěstí, spokojenosti a odrazem našich strachů, obav a nejistoty. Pozorováním lidí dospěl k názoru, že lidé se dají rozdělit do několika skupin podle toho, jakým způsobem prožívají a reagují na své nemoci. Typologie sedmi skupin byla počátkem jeho dlouhé cesty k objevení 38. květových esencí, připravovaných z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. 39. květová esence Rescue Remedy (Five Flowers Remedy) - tzv. krizová – je směsí pěti Bachových květových esencí: Netýkavka žláznatá (Impatiens), Bílá lesní réva (Clematis), Devaterník penízkový (Rock Rose), Slíva třešňová (Cherry plum), Snědek okoličnatý (Star of Betlehem). Bachovy esence mohou používat osoby různého věku a zdravotního stavu (vč. těhotných žen a dětí), ale i zvířat. Jejich účinek je jemný a výrazný zároveň, a to především v kombinacích mixovaných na míru.

Negativní emocionální stavy představují podle tvůrce tohoto postupu, základní příčinu jakékoli fyzické poruchy. Neharmonický stav mysli jednak brání zotavení a prodlužuje rekonvalescenci, ale je podle Dr. Bacha také příčinou onemocněni. Bachova terapie se tedy nezaměřuje přímo na fyzické potíže, ale na odstranění negativních stavů lidské duše, například malomyslnost, nejistotu, netrpělivost, žárlivost, jejichž prapříčinou není nemoc, nýbrž charakterová slabost.

Naše emocionální problémy mohou proto sloužit jako signály, že v našem těle vzniká nějaká porucha. Např. neustálé pocity úzkosti a strachu mohou vést k vnitřnímu napětí a stresům, které narušují normální fungování našich orgánů. Po čase může taková porucha vést třeba k problémům v trávicím systému. Dlouhodobým cílem této terapie je vytvořit duševní harmonii, a tím v co největší míře nastolit stabilitu osobnosti. Potom následuje nepřímé zvýšení odolnosti vůči duševním poruchám a proti duševním počátkům tělesných poruch. Bachovy květy, mohou při správné volbě ovlivnit povahové sklony člověka. Blahodárně působí jejich jemná esenciální energie, nejde tedy o chemické ovlivňování organismu. Dr. Bach zjistil, že tyto esence - díky své specifické vibraci - dokáží vrátit mysl znovu do rovnováhy a harmonie, a tím odstranit příčinu onemocnění.

Možnosti využití

  • Psychické - jakýkoliv strach, nejistota, beznaděj, pocit osamělosti, panika, plachost, úzkost, nedostatek sebedůvěry, nerozhodnost, pesimismus, nedostatek samostatnosti, nepozornost, stesky, apatie, smutek, zoufalství, panovačnost, nesnášenlivost, vyčerpání, opakování stejných chyb, pýcha, netrpělivost, žárlivost, podezřívání, deprese, nespavost, návaly žárlivosti, hněvu a zlosti, mentální únava, méněcennost, tréma ze zkoušek, neplodnost, syndrom vyhoření atd.

  • Fyzické - hyperaktivita dětí, alergie, hyperfunkce orgánů, zrak, migrény, zažívání, kožní problémy, imunita, závislosti (na lidech, kouření, drogách, jídle), noční pomočování, střevní problémy, bolesti, atd.

#Stres #syndrom #vyhoření #nejistota #beznaděj #žárlivost #nepozornost #neplodnost #vyčerpání #hněv #zlost #zoufalství #panika #plachost #hyperaktivita #pomočování #méněcennost #apatie #smutek #pýcha #biorezonance #biorezonanční #terapie

169 zobrazení

biorezonanční a detoxikační centrum

© 2020 Denisa Hejnová   |   All Rights Reserved

Kde nás najdete

Nám. Čsl. armády 26

373 41 Hluboká nad Vltavou

 

Denisa Hejnová

IČ 74698915   DIČ CZ7655171227

Objednejte se ještě dnes!

773 555 222

Po-Pá   8.00-20.00   (víkendy dle domluvy) 

Telefon

+420 773 555 222

 

  • Facebook
  • Instagram